���� ������
עברית  
תמונת האמן ומוצריו

Aiala Steimberg Epsztein

Art Type: Clay Pottery
4th Nahalath Binymin St. ( 75 m/ from Allenby St.)
972-9-7432259
054-8171450
Anona Design אתרי אינטרנט איכותיים פותח במקור על ידי אפריקום מערכות
Original vision & Operation
by Conceptrio
© כל הזכויות שמורות
לעמותת אומני מדרחוב נחלת בנימין
info@nachlat-binyamin.com